AKTIVIRAJ MONSTER OPCIJU
I NA POKLON DOBIJAŠ STRAVA TORBICU

top fiksna telefonija

Za podstanare

Dobre vijesti stižu iz Telekoma!

Želite da koristite ADSL i Extra TV, a nijeste vlasnik telefonskog priključka?

Sada je cijela procedura krajnje pojednostavljena.
Zbogom gnjavaži oko prenosa vlasništva! Stvari nikad nijesu bile jednostavnije i brže.

Potrebna dokumentacija svedena je na neophodno i lako dostupno:

1. Prenos vlasništva sa prethodnog na novog vlasnika stana:

 • kopija lične karte
 • dokaz o izmirenim dugovima *
 • kupoprodajni ugovor, kao dokaz o promjeni vlasništva nad stanom

2. Prenos vlasništva na nasljednike:

 • kopija lične karte
 • dokaz o izmirenim dugovima *
 • izvod iz knjige umrlih – ranijeg vlasnika stana.

3. Prenos vlasništva na članove porodice

 • kopija lične karte
 • dokaz o izmirenim dugovima *
 • saglasnost potpisana od strane vlasnika i kopija njegove lične karte

4. Omogućavanje pružanja servisa zakupcima stanova

 • kopija lične karte
 • dokaz o izmirenim dugovima *
 • saglasnost potpisana od strane vlasnika stana i kopija lične karte vlasnika stana

*plaćeni svi telefonski računi

Dođite u T-Centar.
Kontakt centar 1500 besplatan broj.

Stranica je posljednji put ažurirana 18/03/2015