AKTIVIRAJ MONSTER OPCIJU
I NA POKLON DOBIJAŠ STRAVA TORBICU

turboDSL

Ako ADSL nije dovoljno brz za vas, a ne živite u oblasti pokrivenoj optikom, turboDSL je odlična alternativa.
Nova tehnologija bazirana na dobrom starom bakru donosi veliko povećanje brzine i stabilnosti internet servisa.


Veće brzine interneta, 20 Mbps


Sa aspekta brzine, turboDSL je bliži optici nego ADSL-u: omogućava do 5 puta veće brzine u download-u i čak do 10 puta veće brzine u upload-u. Nema bušenja u stanu


turboDSL se bazira na postojećoj bakarnoj mreži (kao i ADSL), tako da se instalira sasvim jednostavno – zamjenom uređaja kod korisnika.Pokrivene prigradske zone


turboDSL donosi veliko povećanje brzina kod korisnika gdje nije moguće instalirati optiku. To je naročito važno za prigradske zone. Provjerićemo na terenu.


turboDSL se nudi kroz pakete Extra Duo i Magenta 1.Uputstvo za podešavanje uređaja Speedport Entry