AKTIVIRAJ MONSTER OPCIJU
I NA POKLON DOBIJAŠ STRAVA TORBICU

top postpaid usluge 02

Plaćanje računa bez odlaska u banku, bez redova i čekanja

Trajni nalog

Zašto čekati u redu za plaćanje računa, kad možete plaćati trajnim nalogom? Prepustite banci da misli o vašim mjesečnim obavezama, i to bez provizije.

Trajni nalog je usluga kojom dajete ovlašćenje banci da vrši plaćanje vaših Telekom postpaid računa, bez nadoknade. Banka će izmirivati vaše račune automatskim prebacivanjem sredstava sa vašeg računa na račun firme čije usluge plaćate, bez dolaska u banku i donošenja računa.

Trajni nalog možete ugovoriti za plaćanje svojih, ali i računa drugog korisnika.

Banke koje korisnicima usluga Telekom mobilne mreže omogućavaju plaćanje trajnim nalogom:

  • Crnogorska komercijalna banka
  • NLB Montenegro banka
  • Prva banka Crne Gore
  • Hypo Alpe-Adria-Bank
  • Hipotekarna banka
  • Erste banka

Sasvim je jednostavno: potrebno je samo da popunite zahtjev za ispostavljanje trajnog naloga na šalteru banke u kojoj imate otvoren račun. Ponesite kopiju posljednjeg plaćenog računa.

Nakon što s bankom sklopite ugovor o trajnom nalogu, Crnogorski Telekom će vam i dalje ispostavljati mjesečne račune. Banka izvršava trajni nalog na dan dospijeća. Prenos je automatski, svakog mjeseca. Usluga je namijenjena fizičkim licima.

Trajnim nalogom možete plaćati i račune za Telekom fiksnu mrežu.


Uštedite vrijeme i energiju!
Primajte račune na e-mail i plaćajte ih trajnim nalogom.
Stranica je posljednji put ažurirana 08/12/2015