SLOBODAN STIL. 4G BRZINE. DOBRO DOŠLI U CRNU GORU!

TURIST pripejd

100 GB & NEOGRANIČENI POZIVI U MREŽI

Za sve što volite, sve što želite da podijelite! Ljetovanja su uvijek inspirativna.

Aktivirajte ponudu!
Pozovite *111# i aktivirajte turistički dodatak, ili pošaljite poruku TURIST na 1467.
Ističe trećeg dana u ponoć.

Aktivaciju turističkog dodatka možete ponoviti nakon svake dopune.
Iznos dopune ostaje na računu. Maksimalni period od dopune do aktivacije je 30 dana.

Ponuda važi za nove korisnike Tourist prepaid paketa. Cijena paketa 5 € (SIM kartica + inicijalni kredit 1 €).

Uslovi korišćenja

Praktične stvari
Vaš pripejd broj je aktivan 30 dana od aktivacije ili posljednje dopune. Slijedi 60 dana tzv. mirovanja kada broj možete aktivirati novom dopunom.
Nakon toga broj više nije moguće aktivirati.

U slučaju zloupotrebe, Telekom zadržava pravo da suspenduje broj. Promo ponude važe do 30. 9. 2018.

TOURIST prepaid

100 GB & UNLIMITED CALLS IN NETWORK

For everything you like, everything you want to share! Holidays are always inspiring :)

Activate the offer!
Call *111# and activate tourist add-on, or text TURIST to 1467.

Add-on expires at the end of the 3rd day at midnight.
It can be activated again; for the next activations, you need to top-up your prepaid acount.
Top-up credit remains on your prepaid account. The maximum period from top-up to activation is 30 days.

The offer is valid for new users of Tourist prepaid package. Price 5 € (SIM card + initial credit 1 €).

Terms of use

Note
Your prepaid number is active 30 days from the activation or the last top-up. In following 60 days you can activate the number with new top-up.
After that period the number can no longer be activated.

In case of misuse, Telekom reserves the right to suspend the number. Promo offer is valid for new users of Tourist prepaid package.until 30 September 2018.

КАРТA ПРЕДОПЛАТЫ ДЛЯ ТУРИСТОВ

100 GB & НЕОГРАНИЧЕННЫЕ ЗВОНКИ В СЕТИ 3 ДНЯ

Для всего, что вы любите, для всего, чем вы хотите поделиться! Каникулы всегда вдохновляют .

Активируйте предложение!
Наберите * 111 # и активируйте предложение TURIST или отправьте текст TURIST на номер 1467. Оно заканчивается на третий день в полночь.

Вы можете повторить активацию предложения; для следующих активаций Вам необходимо пополнить свой счет. Сумма предоплаты остаётся на вашем счету. Максимальный период от пополнения до активации – 30 дней.

Предложение действительно для новых пользователей Turist prepаid пакета. Стоимость пакета 5 € (СИМ карточка + 1 € на счeту).

Условия использования

Полезная информация
Ваш предоплаченный номер действителен в течение 30 дней с момента активации или последнего пополнения баланса счета. Затем начинается период, который называется период бездействия и длится 60 дней, когда номер можно активировать новым пополнением баланса. После этого периода номер не возможно снова активировать.

В случае неправильного использования, Telekom оставляет за собой право приостановить обслуживание номера. Промо-акция продолжается до 30 сентября 2018 года.