AKTIVIRAJ MONSTER OPCIJU
I NA POKLON DOBIJAŠ STRAVA TORBICU

top fiksna telefonija

Super paket


Naknada € 
Mjesečna naknada za pristup mreži
6,17

Mjesečna pretplata na Super paket 3,83 € 

Paket uključuje:

 • 2,000 minuta ka Telekom fiksnoj mreži
 • 2,000 minuta ka Telekom mobilnoj mreži
 • Dodatna usluga preusmjeravanja poziva
 • Dodatna usluga konferencijska veza
 • Usluga provjere stanja na računu

Tarifiranje: Tarifiranje je po minuti. Mjesečnu pretplatu od 3.83 € davalac usluga će početi da obračunava od 01. 09. 2017. godine. 


Mjesečna pretplata na Super FLAT paket 0,00 € 

Paket uključuje:

 • 1,000 minuta lokala u periodu 19h-7h u Telekom fiksnoj mreži
 • 2,000 minuta ka Telekom mobilnoj mreži
 • 50% popusta ka jednom izabranom broju iz Telekom fiksne mreže
 • Dodatna usluga preusmjeravanja poziva
 • Dodatna usluga konferencijska veza
 • Usluga provjere stanja na računu

Tarifiranje: Tarifiranje je po minuti. Za ostale telefonske razgovore važe cijene iz standardne ponude.

Namijenjen isključivo korisnicima Super paketa koji uz to imaju Telekom internet i/ili Extra TV servis kao i korisnicima C kategorije invaliditeta bez obzira na broj ugovorenih Telekom servisa.


Standardna ponuda (cijene razgovora) € 
Cjenovnik poziva u periodu jakog saobraćaja (07-19h)
Lokal
0,01
Međugrad
0,01
Mobilne mreže CG
0,05
Cjenovnik poziva u periodu slabog saobraćaja (19-07h)
Lokal
0,01
Međugrad
0,01
Mobilne mreže CG
0,03
Međunarodni pozivi ka fiksnim mrežama
Zona 0 – Srbija
0,12
Zona I – Region (Albanija, Bosna i Hercegovina, Hrvatska, Makedonija)
0,12
Zona II – Evropa
0,11
Zona III – SAD i Kanada
0,06
Zona IV – Svijet
0,37
Sateliti
0,73
Međunarodni pozivi ka mobilnim mrežama
Zona 0 – Srbija
0,21
Zona I – Region (Albanija, Bosna i Hercegovina, Hrvatska, Makedonija)
0,27
Zona II – Evropa
0,21
Zona III – SAD i Kanada
0,06
Zona IV – Svijet
0,55
Sateliti
0,73

Ostale cijene razgovora standardne ponude izlistane su u zvanicnom Cjenovniku. Cijene su date sa primjenom matematickog pravila zaokruzivanja.