AKTIVIRAJ MONSTER OPCIJU
I NA POKLON DOBIJAŠ STRAVA TORBICU

top postpaid tarife

Smart Plus paketi

- Izaberite do 5 f&f brojeva za besplatne razgovore i SMS u oba smjera! f&f (’’family&friends’’) brojeve birate iz Telekom mobilne i fiksne mreže u Crnoj Gori.
- U pretplatu su uključeni minuti razgovora prema svim mrežama u Crnoj Gori, mobilnim i fiksnim.
- Nepotrošene minute možete iskoristiti sljedećeg mjeseca.

Smart Plus Smart Plus 5 Smart Plus 15 Smart Plus 25 Smart Plus 50
Mjesečna pretplata 5.90 € 15.90 € 25.90 € 51.90 €
Uključeni minuti ka svim mrežama u CG 60 190 360 800
Cijena poziva nakon potrošene pretplate 0,13 €/min 0,13 €/min 0,13 €/min 0,13 €/min
SMS 0.02 € 0.02 € 0.02 € 0.02 €
Broj f&f brojeva 2 3 4 5

Poslije prvog minuta tarifiranje je na 1 sekund. Cijena MMS-a je 0,21 €. Cijene su sa PDV-om i date su sa primjenom matematičkog pravila zaokruživanja. Ostale cijene prema postpaid cjenovniku. Minuti uključeni u Smart pretplatu ne odnose se na pozive prema specijalnim brojevima i ne važe u romingu.Uvijek možete znati sa koliko još minuta iz Smart paketa raspolažete. Pošaljite poruku RACUN na 1467 i dobićete SMS sa tom informacijom.

Za provjeru nepotrošenih minuta iz prethodnog mjeseca pošaljite poruku PRENESENO na 1467. Minute prenesene iz prethodnog mjeseca koristite nakon potrošene pretplate za aktuelan mjesec.


f&f (’’friends and family’’) broj

Za vaše najdraže!

Izaberite do 5 brojeva za besplatne razgovore i SMS u oba smjera! U Smart Plus paketima f&f brojeve birate iz Telekom mobilne i fiksne mreže u Crnoj Gori. f&f broj ne može biti broj pojedinačnog pretplatnika koji je u radno-pravnom ili drugom svojstvu kod pravnog lica koje u cjelosti plaća njegov telefonski račun.

Zavisno od paketa koji koristite, možete birati od dva do pet f&f brojeva.

Aktivirajte f&f brojeve! Za svaki izabrani broj pošaljite SMS sa tekstom FF 06xxxxxxx (x je izabrani broj) na 1477.