AKTIVIRAJ MONSTER OPCIJU
I NA POKLON DOBIJAŠ STRAVA TORBICU

INTERNET I EXTRA TV –
SEZONSKA VARIJANTA

BEZ NEPOTREBNIH TROŠKOVA KADA NISTE TU

Sezonske varijacije naših paketa idealne su za mjesto gdje boravite povremeno jer pretplatu plaćate samo za mjesece kada koristite servise.
Vaša kućica, vaša slobodica!

Praktične stvari – važno je znati!

U periodu kada ne koristite servise paket stavite u stanje mirovanja. Aktivirate ga ponovo onda kad su vam servisi potrebni. Najelegantniji način je preko mobilne aplikacije Telekom ME (preuzmite je besplatno). Naravno, možete pozvati 1500 ili posjetiti T-Centar i mi ćemo to uraditi za vas.

Sve aktivacije se naplaćuju 15 €. Prva aktivacija paketa ima minimalni period korišćenja – jedan mjesec. Za sve naredne aktivacije ne postoje ograničenja; pretplatu plaćate proporcionalno broju dana korišćenja usluge, a dodatnu potrošnju ako ste je ostvarili. Maksimalni period neaktivnosti je 24 mjeseca.