AKTIVIRAJ MONSTER OPCIJU
I NA POKLON DOBIJAŠ STRAVA TORBICU

top roaming

Roming zone - postpaid

Nema iznenađenja u romingu!

Jedna zona - jedna cijena.

Gdje god da vas put nanese – podijelite svoje doživljaje i iskustva s putovanja bezbrižno... Uz nove, jednostavne tarife u romingu: jedinstvene cijene svih poziva, SMS-a i interneta u određenoj zoni!

Jednostavnost. Lakoća. Kontrola troškova. Nema iznenađenja – osim onih prijatnih, koje nam putovanja donose.

Cijene roming usluga za postpaid korisnike

Zone Odlazni pozivi
€/min
Dolazni pozivi
€/min
SMS
Internet saobraćaj
€/MB
Moj svijet* 1,0237 0 0,1549 0,95 / 4,3329*
Zona Balkan - prema svim mrežama u CG 0,0946 0,0484 0,0298 0.0312
Zona Balkan - prema ostalim mrežama zone Balkan (osim CG) 0,2299
Srbija, BiH i Sjeverna Makedonija prema ostalim destinacijama 0,2299 0,0605 0,0726
Albanija prema ostalim destinacijama 1,5411 0,6102 0,3000
Kosovo prema ostalim destinacijama 2,3683 1,1274 0,4034
Hrvatska 1,5411 0,6102 0,3000 10,3316
Svijet 2,3683 1,1274 0,4034 10,3316
Sateliti 6,4016 5,3674 1,2307 12,4000

*0,95 €/MB za sve mreže u Albaniji, Sjevernoj Makedoniji, i Bosni i Hercegovini. 4,3329 €/MB za ostale zemlje/mreže u kojima važi usluga Moj svijet.

Cijene su sa PDV-om i date su sa primjenom matematičkog pravila zaokruživanja.

Pozivi se tarifiraju na 60 sekundi osim za:
- Mono postpaid paket gdje je tarifni interval 1 sekund
- Zona Balkan prema svim mrežama u CG, Zona Balkan prema ostalim mrežama zone Balkan: prvi tarifni interval je 30 sekundi, nakon toga tarifiranje na 1 sekund.

- dolazne pozive unutar Zone Balkan gdje je tarifni interval 1 sekund.

Internet se tarifira na 100 KB osim za:
- Mono postpaid paket gdje je obračunska jedinica 1 KB
- Zona Balkan prema svim mrežama u CG, Zona Balkan prema ostalim mrežama zone Balkan: obračunska jedinica 1 KB.

MMS se tarifira kao internet saobraćaj.

*Zona Moj Svijet uključuje sljedeće operatore: Albanija (sve mreže u Albaniji), Austrija (T-Mobile Austria), Njemačka (Telekom.de), Mađarska (Telekom HU), Holandija (T-Mobile NL), Češka (T-Mobile CZ), Slovačka (Slovak Telekom), Velika Britanija (Everything Everywhere), SAD (T-Mobile USA), Hrvatska (Croatian Telekom), Sjeverna Makedonija (sve mreže u Sjevernoj Makedoniji), Poljska (T-Mobile Poland), Bosna i Hercegovina (sve mreže u BiH), Bugarska A1 (Mtel), Grčka (Cosmote), Italija (TIM), Rumunija (Telekom Romania Cosmote).
Osim jedinstvenih cijena u romingu, Moj svijet omogućava besplatne dolazne pozive iz svih mreža u Crnoj Gori. Primjenjuje se politika fer korišćenja.
Na raspolaganju imate određen broj besplatnih minuta dolaznih poziva iz Crne Gore, koji zavisi od tarifnog paketa koji koristite:

  • Non-stop #1, Max 1.1 i ostali postpejd paketi (kao i aktivni tarifni paket koji nije u aktuelnoj ponudi - Max 1.0): 50 minuta u toku kalendarskog mjeseca
  • Non-stop #2, Max 2.1 (kao i aktivni tarifni paketi koji nijesu u aktuelnoj ponudi - Max 2.0, Smart Plus 15, Smart 15’, Smart 15, i29, i28): 100 minuta u toku kalendarskog mjeseca
  • Non-stop #3, Max 3.1 (kao i aktivni tarifni paketi koji nijesu u aktuelnoj ponudi - Max 3.0): 150 minuta u toku kalendarskog mjeseca
  • Non-stop #4, Max 6.1 (kao i aktivni tarifni paketi koji nijesu u aktuelnoj ponudi - Max 4.0, Smart Plus 50, Smart 50’, Smart 50, i59, i62):  300 minuta u toku kalendarskog mjeseca
  • Non-stop #5, Max Pro: 600 minuta u toku kalendarskog mjeseca
  • Tarifni paketi koji nijesu u aktuelnoj ponudi - Smart Plus 25, Smart 25’, Smart 25, i39, i41: 200 minuta u toku kalendarskog mjeseca
  • Start paket za fizička lica nema pravo na besplatne dolazne minute

Nakon što se potroše besplatni minuti, dolazni roming saobraćaj tarifiraće se u zavisnosti od zone kojoj zemlja pripada. Ostali dolazni pozivi se tarifiraju u zavisnosti od zone kojoj zemlja pripada.

Aktivirajte uslugu Moj svijet! Pošaljite poruku MOJ SVIJET na broj 14555 ili pozovite 1500... I na svojim putovanjima izaberite neku od mreža sa liste.
Provjera preostalih minuta: pošaljite poruku sa tekstom MINUTI na broj 14555. Ova stvar zahtijeva dodatnu pažnju. Moguće je da u trenutku kada primite povratnu poruku nijesu obrađeni svi pozivi jer obrada roming saobraćaja zavisi od operatera čiju mrežu koristite i može kasniti.

*Posebne povoljnosti u mreži VIP Srbija:
Dolazni pozivi iz Crne Gore: imate 300 besplatnih minuta mjesečno. Nakon toga, dolazni pozivi iz Crne Gore se tarifiraju po cijeni 0,0484 €/min. Ostali dolazni pozivi 0,0484 €/min. 

Zoni Balkan: Srbija, BiH, Sjeverna Makedonija, Albanija i Kosovo.
Zona Svijet uključuje sve zemlje izuzev Zone Balkan i Hrvatske, bez obzira na izbor operatora.
Kosovo koristi državni kod Monaka (operator Vala - Telecom Monaco) i Slovenije (operator IPKO - Telekom Slovenia) i spada u Zonu Balkan.