AKTIVIRAJ MONSTER OPCIJU
I NA POKLON DOBIJAŠ STRAVA TORBICU

Postupak mjerenja brzine

1. Potrebno je uvjeriti se da nijedan uređaj (kompjuter, telefon, tablet itd) povezan kablom ili preko wireless-a ne ostvaruje protok, tj. da niko trenutno ne koristi internet.

2. Na samo jednom računaru, preko internet pretraživača (Internet Explorer. Google Chrome, Mozilla Firefox...) pođite na neku od stranica za testiranje, npr. www.speedtest.net

3. Učitaće vam se mapa servera, koji su predstavljeni u vidu tačkica, na kojima možete testirati brzinu.

4. Izabrati server Crnogorski Telekom klikom na tačkicu i sačekati da se test završi.

5. Ukoliko se na odabrano, serveru pokazuje brzina koja je značajno manja od one definisane paketom, pokušajte na drugom serveru, jer postoji mogućnost da server na kome ste testirali trenutno ima problem velikog broja zahtjeva za testiranje.

6. Parametri koje pokazuje test su:

  • ping - vrijednost kašnjenja informacije (što manja vrijednost, to su bolje performanse)
  • download speed - brzina primanja podataka
  • upload speed - brzina slanja podataka

Napomena za korisnike optike, brzine od 80/8 Mbps

Ukoliko koristite optiku u paketu Magenta XL (do 80/8 Mbps), na uređaju koji je povezan mrežnim kablom puna brzina će biti definisana paketom bez dodatnih podešavanja. Ukoliko koristite wireless, za postizanje velikih brzina potrebno je da budu ispunjeni neki uslovi:

  • Broj povezanih uređaja: što je manje povezanih uređaja, signal će biti kvalitetniji i brzina će biti veća.
  • Udaljenost od rutera: što ste više udaljeni od rutera slabi jačina signala, a samim tim i brzina prenosa podataka preko wireless-a.
  • Potrebno je da vaša wireless kartica podržava standard i odgovarajuću brzinu prenosa signala i da bude podešena u skladu sa tim. Ukoliko ovaj uslov nije zadovoljen, brzina će preko wireless-a biti manja, zavisno od mogućnosti i podešavanja vaše kartice na računaru.