AKTIVIRAJ MONSTER OPCIJU
I NA POKLON DOBIJAŠ STRAVA TORBICU

top roaming

Osnovne informacije o romingu

Putujte i slobodno razgovarajte!

Savremeni svijet je dinamičan. Granice se rasplinjuju, planeta je postala 'globalno selo' kroz koje informacije i ljudi putuju više i brže nego ikada. Geografska udaljenost postaje beznačajan faktor... A potreba za komunikacijom (ostaje) neophodnost.

Roming usluga omogućava vam da, na svojim putovanjima koristite svoj broj. Na raspolaganju vam je razgranata mreža naših roming partnera.

Kako pozivate kad ste u inostranstvu?

Pozive prema brojevima u inostranstvu ostvarujete kao međunarodne. To znači: prvo unesete internacionalni prefiks za medunarodne pozive (birajte + ili 00), zatim pozivni broj države, slijedi pozivni broj GSM mreže ili pozivni broj grada ako zovete fiksni broj (bez 0) i broj telefona. Na primjer, poziv prema mobilnoj mreži u Sloveniji izgleda ovako: +38641xxxxxx OK

Tarifiranje poziva dok ste u romingu

Odlazni i dolazni pozivi
Informacije o tarifama možete dobiti pozivom na broj 1500, ili pogledajte cjenovnik.

MMS u romingu se tarifira na osnovu količine prenesenih podataka (GPRS potrošnja).
Limit internet potrošnje u romingu

Bez neželjene potrošnje u romingu!

Čak i ako ne koristite internet, može se desiti da smartfon sam generiše internet saobraćaj; na primjer u slučaju automatskog ažuriranja (update) programa/aplikacija.

Opcija Limit internet potrošnje u romingu osigurava da nema neželjene potrošnje.

Ako aktivirate ovu opciju, nećete moći koristiti internet u romingu po cijenama za MB iz cjenovnika. Možete aktivirati internet opcije (u zemljama/mrežama u kojima važe) i koristiti internet: Travel&Surf ili VIP roming karte.

Ako želite da koriste internet u romingu po cijenama iz cjenovnika, opciju uvijek možete deaktivirati.

Aktivacija / deaktivacija / provjera stanja

  • Telekom ME aplikacija – prikazuje stanje stvari u realnom vremenu
  • Super Meni – besplatno pozovite *111#
  • SMS na broj 1467
    • aktivacija: pošaljite poruku STOP ROMING INTERNET
    • deaktivacija: poruka START ROMING INTERNET

Za korisnike tarifa iz aktuelne ponude (Max i Non-stop), aktivacija i korišćenje opcije je besplatno. Za ostale pakete, 92 centa mjesečno.
Opcija ostaje aktivirana sve dok je korisnik sam ne deaktivira.
Blokiranje interneta usljed velike potrošnje

Moguće je da telefon sam generiše internet saobraćaj koga nijeste svjesni, te je ovo način prevencije neželjene internet potrošnje.

Ako vaša mjesečna internet potrošnja, bilo u romingu ili u nacionalnom saobraćaju, dostigne 40 eura (bez PDV-a), o tome ćemo vas obavijestiti SMS-om. Nakon potrošenih 50 eura, internet saobraćaj će biti blokiran do kraja mjeseca. Za aktivaciju interneta u tekućem mjesecu, pozovite 1500 ili nas posjetite.

Ukoliko ne želite da imate ovakvo ograničenje internet potrošnje, molimo vas podnesite zahtjev u T-Centru.
Živite ili često boravite u pograničnom području?

Ako je odgovor ''da'', može se desiti da se vaš mobilni uređaj sam poveže na mrežu stranog operatora koji ima domet i u Crnoj Gori, i da to izazove roming troškove. Ovu situaciju lako je izbjeći. Na svom uređaju ručno izaberite mrežu Crnogorskog Telekoma, umjesto automatskog biranja mreže.

Takođe, s vremena na vrijeme provjerite stanje na računu, pošaljite poruku RACUN na 1467. Tako ćete imati uvid u situaciju, i moći ćete reagovati ako primijetite neočekivane troškove.

Ako korisnik ne postupa u skladu sa preporukama, preuzima obavezu izmirivanja troškova nastalih zbog preuzimanja signala stranog operatora.

Mapu pokrivenosti možete pogledati ovdje.