AKTIVIRAJ MONSTER OPCIJU
I NA POKLON DOBIJAŠ STRAVA TORBICU

Telekom ponovo ostvario najbolje rezultate na nezavisnom P3 testiranju kvaliteta mobilne mreže

Crnogorski Telekom je i ove godine ostvario najbolje rezultate u nezavisnom mjerenju kvaliteta mobilne mreže, koje je sprovela kompanija P3 Communications po međunarodno priznatoj metodologiji.


P3 je sproveo uporedno testiranje mobilnih mreža sva tri operatora u Crnoj Gori u više crnogorskih gradova i na putevima koji ih povezuju, na kojima je Crnogorski Telekom ostvario najveći broj bodova za govorne i data servise. Za ostvarene rezultate, Crnogorski Telekom je dobio sertifikat za najbolji rezultat na testiranjima - “Best in test”.

Testiranje je uključivalo mjerenje data i govornih servisa na osnovu odgovarajućih parametara za koje je Telekom ostvario najbolji rezultat, poput: brzine data servisa (korisničke brzine na downlink i uplink), brzine pristupa korisnika određenom servisu (Youtube, download fajla, pristup web sajtovima i sl.), kvaliteta pristupa korisnika odeđenom servisu (Youtube, download fajla, pristup web sajtovima i sl.), najbolji kvalitet govornih usluga, najkraće vrijeme za uspostavljanje veze i dr.

Rezultati ovog testiranja su potvrdili visok kvalitet mobilne mreže Crnogorskog Telekoma, što kompaniju dodatno motiviše da nastavi da unapređuje svoje usluge i održi najviši kvalitet mreže. Rezultatima nezavisnog testiranja i sertifikatu je moguće pristupiti na zvaničnom sertifikacionom sajtu P3: http://p3-cert.com/ueber-p3/p3-aktuell/latest_certificates/