HEY!

Za sve što volite, sve što želite da podijelite!
Ljetovanja su uvijek inspirativna ;)

KUPITE TELEKOM PRIPEJD I AKTIVIRAJTE BESPLATNO!

ILI-ILI OPCIJA STOTKA

100 € kredita za surf, pozive i SMS u mreži, važi 7 dana

Način aktivacije i provjera stanja

Sadržaj iz opcija ne važi za pozive i poruke ka specijalnim brojevima niti u romingu.

Treba vam još interneta? Ili pozivi ka svijetu?

Provjerite naše opcije za cio svijet!

Svijet 20

20 minuta za cio svijet,

1 GB

Viber/Whatsapp 7 dana

4,90 €

Način aktivacije i provjera stanja

Svijet 50

50 minuta za cio svijet,

3 GB

Viber/Whatsapp 7 dana

9,90 €

Način aktivacije i provjera stanja

Pozivi iz opcija Svijet 20 / Svijet 50 odnose se na pozive ka mobilnim i fiksnim mrežama bilo gdje u svijetu, uključujući i Crnu Goru; ne važe za pozive ka specijalnim brojevima niti u romingu. Opcije ističu sedmog dana u ponoć. Tarifni interval za pozive je 60 sekundi, za internet 100 KB. U slučaju da korisnik istovremeno ima aktiviranu drugu opciju sa sličnim sadržajem, sadržaj opcija Svijet 20 / Svijet 50 troši se posljednji.

Cijena Telekom pripejd paketa je 5 €, inicijalni kredit 1 €.

Promo ponuda traje do 28. 02. 2018.


Uslovi korišćenja

NeograničenI internet
ZA VAŠ TABLET ILI LAPTOP!

10 dana za 9,90 €

Detaljnije

HEY!

For everything you love, everything you wish to share!
Summer holidays are always inspiring ;)

BUY TELEKOM PRIPEJD AND CHOOSE THE OFFER.
ACTIVATE THE SUMMER OFFER FREE OF CHARGE!

ILI-ILI OPTION STOTKA

100 € of creditfor internet surf and calls/text toward Telekom network; valid for 7 days.

Activation and checking the account

The option is not valid for calls towards special numbers nor in the roaming.

Do you need more Internet? Or calls to the world?

Check our options for the whole world!

Svijet (World) 20

20 minutes for the whole world,

1 GB

Viber/Whatsapp 7 days

4,90 €

Activation and checking the account

Svijet (World) 50

50 minutes for the whole world

3 GB

Viber/Whatsapp 7 days

9,90 €

Activation and checking the account

Calls from options Svijet 20/Svijet 50 refer to calls to mobile and fixed networks anywhere in the world, including Montenegro; they are not valid for calls neither to special numbers nor in the roaming. Options expire on the seventh day at the midnight. Tariff interval for calls is 60 seconds, for Internet 100 KB. In the event that user at the same time has activated other option with similar content, the content option Svijet 20 / Svijet 50 is spent last.

Telekom pripejd package cost 5 €; initial credit 1 €.


Terms and conditions