AKTIVIRAJ MONSTER OPCIJU
I NA POKLON DOBIJAŠ STRAVA TORBICU

Glavna nagrada

 • Premium kartica sa 500 eura mjesečno, 12 mjeseci

  Kartica koja je cijele godine u plusu biće vezana za novootvoreni račun Hipotekarne banke; neće moći da se koristi za podizanje novca na bankomatima.

Nedjeljne nagrade

 • 1 x 12 mjeseci bez pretplate na postpejd paket; korisnik može izabrati i kombinovani paket čiji je postpejd sastavni dio.
  Ili mjesečna dopuna od 10 eura 12 mjeseci za pripejd; dobitnik može preći na postpejd i iskoristiti postpejd nagradu.
 • 1 x Premium gift kartica 100 eura
 • 1 x Premium gift kartica 50 eura
 • 7 x neograničeni internet na telefonu 12 mjeseci

Nagrade će biti realizovane od 1. u narednom mjesecu

Izvlačenje dobitnika

Svake nedjelje nagrađujemo po 10 korisnika, a na kraju igre, u posljednjem izvlačenju, dodjeljujemo i glavnu nagradu. Datumi izvlačenja:

Rok za preuzimanje nagrade je 30 dana od dana izvlačenja.

Ko učestvuje? Da vidimo preciznije...

 • Postpejd korisnici koji koriste usluge govornog servisa, privatna lica (ali ne i oni koji imaju zasnovan pretplatnički odnos preko firme, takozvani biznis-rezidencijalni korisnici), a koji su na dan izvlačenja u aktivnom statusu, i nijesu dužni više od jednog računa (npr. za izvlačenja u julu potrebno je da je izmiren račun za maj);
 • Aktivni i registrovani pripejd korisnici govornog servisa koji su na dan izvlačenja imali bar jednu dopunu računa u posljednjih 30 dana. Važi za sve vrste dopuna (elektronska, Extra TV dopuna, platomat, vaučer, onlajn, postpejd2pripejd), i sve tarife osim turistčkog paketa.

Pravila nagradne igre