AKTIVIRAJ MONSTER OPCIJU
I NA POKLON DOBIJAŠ STRAVA TORBICU

top fiksna telefonija

POZIVAJTE BILO KOJU MOBILNU MREŽU VEĆ OD 4 CENTA/MIN
FIKSNI TELEFON NIKAD NE IZLAZI IZ MODE

Pozivi iz Telekom fiksne mreže ka svim mobilnim mrežama u Crnoj Gori su najpovoljniji - povoljniji od poziva sa mobilnog.

  • 5 centi/min od 7h do 19h
  • 3 centa/min od 19h do 7h

Većina naših paketa fiksne telefonije i kombinovanih usluga uključuje neograničene pozive u Telekom mreži, tako da i mogućnosti komunikacije postaju praktično neograničene.

Da biste pričali duže i smijali se više!