AKTIVIRAJ MONSTER OPCIJU
I NA POKLON DOBIJAŠ STRAVA TORBICU

top karijera

Najbolje mjesto za rad i razvoj

Crnogorski Telekom je poslodavac koji pruža jednake šanse!

Ukupna dostignuća i uspjeh kompanije u najvećoj mjeri zavise od kvaliteta njenih kadrova odnosno njihovog stručnog doprinosa. Mi želimo da zadržimo i privlačimo najsposobnije ljude, stvaramo ambijent u kome mogu da napreduju i budu posvećeni ostvarivanju najboljih rezultata.

Veza između poslovnih rezultata i pojedinačnog učinka u našoj kompaniji je priznata i očigledna. Naši zaposleni determinišu uspjeh Crnogorskog Telekoma, Hrvatskog Telekoma i Deutsche Telekom Grupe. Njihova sposobnost da budu samostalni u radu kao i njihov preduzetnički i inovativni duh, trajno osiguravaju i jačaju našu poziciju na globalnom tržištu.

Polažemo nadu u motivisane i kvalifikovane kadrove koji žele dalje da se razvijaju i koji u brojnim izazovima na telekomunikacionom tržištu vide svoju šansu.

Kulturna različitost i individualne razlike predstavljaju ključ našeg uspjeha. Mi prihvatamo, uvažavamo i vodimo računa o individualnim razlikama svih zainteresovanih subjekata, shodno našim ključnim vrijednostima i našem brendu. U duhu globalizacije, mi podstičemo i zahtijevamo ličnu i kulturološku raznolikost u interesu podizanja kvaliteta života i rada.

Za poslovni imidž i strateško opredeljenje kompanije, presudna je uloga i značaj kompanijske kulture. Kompanijska kultura je naš statusni simbol. Vrijednosti i principe stvaramo sami. Sklad između onog što govorimo i onog sto činimo, jeste i naša lična kultura.

Popuni Prijavu