AKTIVIRAJ MONSTER OPCIJU
I NA POKLON DOBIJAŠ STRAVA TORBICU

top fiksna telefonija

Klasične vrijednosti: neprolazni šarm fiksnog telefona

Moda se mijenja, stvari ulaze i izlaze iz trenda, ali jedno je sigurno – fiksni telefon nikad ne izlazi iz mode. Uz opcije Srbija, Zona I i Zona II pozivi ka fiksnim brojevima u ovim internacionalnim zonama su najpovoljniji.

Opcije uključuju određeni broj minuta za pozive prema određenim destinacijama:

Mjesečna pretplata 5,17 € 10,24 € 20,57 €
Opcija Srbija 50 min 120 min 250 min
Opcija Zona I 50 min 120 min 250 min
Opcija Zona II 50 min 150 min 1000 min
Još jedna dobra vijest! Sve cijene važe u svako doba dana i noći.

Izaberite svoju opciju i aktivirajte je!
Pozovite 1500, Kontakt centar, i zatražite aktivaciju neke od opcija – ili više njih. Opcije ostaju aktivne dok ih sami ne deaktivirate.

Internacionalna zona I – Region: Albanija, Bosna i Hercegovina, Hrvatska, Makedonija.
Internacionalna zona II – Evropa.

Sve cijene su sa PDV-om.