AKTIVIRAJ MONSTER OPCIJU
I NA POKLON DOBIJAŠ STRAVA TORBICU

top internet

Fer korišćenje

Politika o fer korišćenju ADSL servisa

Ako koristite Telekomov Flat ADSL paket (neograničeni pristup superbrzom internetu) onda se naša Politika o fer korišćenju odnosi na vas.

1. Zašto imamo ovu politiku?

Politika o fer korisćenju je napravljena kako bi osigurali brzinu i pouzdanost korisćenja superbrzog ADSL interneta, u bilo kom trenutku.

Neki od korisnika intenzivno koriste file sharing software (program za dijeljenje dokumenata) i nekontrolisano download-uju velike fajlove poput muzike i filmova. Korišćenje interneta na taj način, zauzima veliki dio kapaciteta Telekom mreže, a samim tim ugrožava kvalitet servisa ostalim korisnicima. Nekontrolisano korisćenje interneta, naročito u vrijeme jakog saobraćaja, može uticati na brzinu prenosa podataka, tj. može dovesti do znatnog smanjnja brzine..

2. Koja količina protoka se smatra velikom?

To zavisi od niza okolnosti, ali ukoliko pravite cjelodnevne/dugotrajne neprekidne download-e, ili ukoliko u toku jednog mjeseca ostvarite protok koji je jednak ili iznad 150 GB, smatraćemo da ste napravili veliki protok.

3. Šta se dešava ako je mjesečni protok koji korisnik ostvari veoma veliki?

Ako samo povremeno ostvarujete veoma veliki mjesečni protok, malo je vjerovatno da će zbog toga Telekom imati problema, izuzev u slučaju da takvo korišćenje postane redovno. Ukoliko se to desi, onda ćemo vas kontaktirati kako bi vam pomogli da nadjete način da smanjite protok koji ostvarujete.

Ako i nakon toga nastavite da ostvarujete veoma veliki protok, ponovo ćemo vas kontaktirati. Na kraju, ako i dalje ne smanjite protok, uprkos našim pokušajima da vam pomognemo u tome, zadržavamo pravo da vam smanjimo ili ograničimo brzinu pristupa, a u krajnjoj varijanti i da vam suspendujemo uslugu ili čak, isključimo vaš nalog.

Napominjemo da je u obostranom interesu da ne dodje do takvih ograničenja, i da će Telekom, učiniti sve da ne dođe do primjene takvih mjera.

Stranica je posljednji put ažurirana 17/08/2011