AKTIVIRAJ MONSTER OPCIJU
I NA POKLON DOBIJAŠ STRAVA TORBICU

top dodatne usluge

WebMax

WebMax Crnogorskog Telekoma pruža visok nivo zaštite internet korisnika od različitih zloupotreba, pa i od tzv. neželjene elektronske pošte (spam). Sve poruke koje antispam sistem prepozna kao spam automatski se smještaju u Spam folder.

Višestruko efikasnija antispam detekcija zasniva se na izuzetno inteligentnim mehanizmima zaštite na serverima T-Com-a, ali i na strani korisnika koji će moći da na jednostavan način „nauče” svoj mailbox da prepozna spam mail-ove.

Uz povećan nivo sigurnosti, WebMax je i mnogo brži i većeg kapaciteta nego ranije, s mogućnošću pružanja raznovrsnih naprednih servisa. Može se uporediti sa najsavremenijim mail platformama. Prateći savremene trendove, kreiran je prvenstveno za korisnike brzog interneta.

Više informacija o funkcijama i načinu korišćenju webmail-a može se dobiti, nakon logovanja, na linku Pomoć.

AntiSpam

WebMax pruža korisnicima antispam zaštitu i za dolaznu i za odlaznu poštu. Antispam za dolaznu poštu štiti korisnika od primanja velikog broja neželjenih poruka, kao i potencijalno opasnih poruka. Novi WebMax sadrži antispam mehanizam koji radi zasebno za svaki od korisničkih mail box-ova, što znači da korisnik sam može odrediti šta je neželjena pošta.

Odlazni antispam mehanizam sprečava “bombardovanje” korisnika nekog drugog pružaoca usluga od strane nesavjesnih korisnika mail servisa Crnogorskog Telekoma. Ovom zaštitom se doprinosi smanjenju spam pošte u svijetu, a time se osigurava i visok procenat isporuke mail-ova na vanjske adrese.

Promjena lozinke

Svoju lozinku možete promijeniti na korisničkom portalu Moj T-Com.


Ako smatrate da je vaša e-mail adresa zloupotrijebljena, molimo Vas da pošaljete mail na adresu email.zastita@telekom.me.

Ova e-mail adresa služi isključivo za prijavu zloupotrebe e-mail adrese, molimo Vas da je koristite samo u te svrhe, jer se ostali zahtjevi neće razmatrati.

Stranica je posljednji put ažurirana 05/04/2016