AKTIVIRAJ MONSTER OPCIJU
I NA POKLON DOBIJAŠ STRAVA TORBICU

top extra tv oprema

Dodatni Extra TV uređaj

Korisnici Extra TV-a imaju mogućnost da prate Extra TV sadržaje na dva TV aparata, odnosno do četiri televizora ukoliko se servis bazira na optici. Cijena dodatnog Extra TV uređaja je 10,07 €. Instalacija je besplatna. Extra TV pretplata za drugi uređaj iznosi 3,05 € mjesečno.


ETV adapter!

Uređaj za prenos signala putem električnih instalacija

Koristite Extra TV bilo gdje u vašem domu! Bez dodatnih kablova!
U pakovanju dolazi par uređaja tako da nije potrebno razvlačiti dodatne kablove za dodatne risivere. Jedan uređaj se povezuje kod rutera a drugi je moguće povezati u drugoj prostoriji sa risiverom. Signal se prenosi putem električnih instalacija od jednog do drugog uređaja.

Cijena: 53,40 €
Daljinski upravljač

Cijena: 12,99 €

Detaljnije

Crnogorski Telekom svoje usluge na fiksnoj lokaciji pruža preko sledećih platformi:

  • POTS/ISDN mreža (javno komutirana telefonska mreža)
  • VoIP Businessa (mreža za usluge telefonije zasnovana na SIP protokolu i NGN softswitch arhitekturi)
  • IMS mreža (IP multimedijalna mreža, standardizovana u skladu sa 3G PP specifikacijama)
  • IP/MPLS servisna MIPNet mreža (transportna mreža za broadband servise) 
Stranica je posljednji put ažurirana 30/03/2015