AKTIVIRAJ MONSTER OPCIJU
I NA POKLON DOBIJAŠ STRAVA TORBICU

top fiksna telefonija

Dodatne opcije

Pružaju slobodniju komunikaciju ka fiksnim mrežama u Srbiji i mobilnim mrežama u Crnoj Gori. Pogledajte kombinacije i birajte za sebe...

Srbija Plus #1 Srbija Plus #2 Srbija Plus #3 Mobilna CG #1 Mobilna CG #2
Minuti ka fiksnim mrežama u Srbiji 50 100 150 - -
Minuti ka mobilnim mrežama u CG 100 200 300 200 500
Mjesečna pretplata 1,90 € 2,90 € 3,90 € 0,90 € 1,90 €

Aktivacija
Pozovite 1500 ili posjetite T-Centar. Opcije ostaju aktivne dok ih sami ne deaktivirate.

Uslovi korišćenja

Dodatne usluge

Za znacajnu uštedu pretplatite se na PAKET+ po cijeni od 0.99 EUR (bez PDV-a) mjesečno, koji sadrži:

  • Identifikacija poziva (bez uredaja)
  • Poziv na cekanju
  • Preusmjeravanje poziva
  • Konferencijska veza
Naziv usluge Opis Aktiviranje Deaktiviranje
Identifikacija poziva Omogucava prikazivanje broja sa kojeg Vam je upucen poziv, ukoliko je centrala kojoj taj broj pripada u mogucnosti da pošalje takvu informaciju. Aktiviranje usluge se naplacuje sa 1,02 EUR.
Cijena: 0,46 EUR mjesecno
Uslugu aktivira operater u centrali Uslugu deaktivira operater u centrali
Poziv bez biranja Korišcenjem ove usluge ostvarujete direktnu vezu (bez biranja) sa željenim brojem, nakon isteka vremenskog perioda od 5 sekundi. Prije isteka ovog perioda možete birati bilo koji drugi broj.
Cijena: 0,46 EUR mjesecno
Uslugu aktivira operater u centrali Uslugu deaktivira operater u centrali
Preusmjeravanje poziva Ova usluga vam omogucava da dolazne pozive preusmjerite na željeni broj koji vam je dostupan. Korisnicki broj na koji se vrši preusmjeravanje, možete definisati vi ili operater na centrali. * 2 1 * broj # # 2 1 #
Poziv na cekanju Dok razgovarate telefonom, diskretnim tonom u vašoj slušalici bicete upozoreni da neki drugi korisnik želi stupiti u vezu sa vama. Korišcenjem ove usluge korisnik se može prebacivati sa jedne na drugu (tipkanjem: FLASH+2) ili može raskinuti vezu koja je u toku i preuzeti drugi poziv (tipkanjem FLASH+1).
Cijena: 0.46 EUR mjesecno
* 4 3 # # 4 3 #
Konferencijska veza Ova usluga vam omogucava ostvarivanje veze sa dva sagovornika istovremeno. Atraktivno za biznis klijente cije poslovne aktivnosti zahtijevaju više ucesnika u razgovoru. Veza se uspostavlja biranjem tri broja odvojenih tipkom FLASH (broj 1 + FLASH + broj 2 + FLASH + broj 3).
Cijena: 0,46 EUR mjesecno
Uslugu aktivira operater u centrali Uslugu deaktivira operater u centrali
Odbijanje dolaznih poziva Usluga vrši usmjeravanje dolaznih poziva na govornu mašinu, koja obavještava da nijeste u mogucnosti primiti poziv, dok Vi sa svog aparata i dalje normalno obavljate poziv.
Cijena: 0.46 EUR mjesecno
* 26 # # 26 #
PAKET+ Za znacanju uštedu pretplatite se na PAKET+ po cijeni od 0,99 EUR koji sadrži: Identifikaciju poziva (bez uredaja), poziv na cekanju, preusmjeravanje poziva, konferencijsku vezu. Prijavljivanje za PAKET+ možete obaviti u najbližem T-Centru. Prijavljivanje za PAKET+ možete obaviti u najbližem T-Centru    

Cijene su sa PDV-om.

Stranica je posljednji put ažurirana 28/11/2016