Crnogorski Telekom :: Pretraga
  • Privatni korisnici
  • Poslovni korisnici
  • O Kompaniji

Rezultati pretraživanja

postizanju i održavanju vodeće tržišne pozicije internet portala [origo] kao i u
akvizicijama kompanije ...... Telefonski saobraćaj i pretplata (minuti, SMS,
prepaid.
Telekom će na svojoj Internet stranici objaviti važeću verziju Referentne ponude
.... Telekom će omogućiti Uslugu originacije kratkih poruka (SMS) samo za IMSI ...
... usluga će pretplatniku privremeno isključiti odlazne pozive i ostale servise (
SMS, ... Davalac usluga se obavezuje da preko posebne web stranice na svom ...
1 ... 47 48 49
webmax