Crnogorski Telekom :: Pretraga
  • Privatni korisnici
  • Poslovni korisnici
  • O Kompaniji

Rezultati pretraživanja

ovom ponudom u roku od 10 dana od objavljivanja ponude na internet stranici
..... kontrole i raskidanja veza između pretplatnika, kao i za SMS/MMS saobraćaj.
Telekom će na svojoj Internet stranici objaviti važeću verziju Referentne ponude
.... Telekom će omogućiti Uslugu originacije kratkih poruka (SMS) samo za IMSI ...
postizanju i održavanju vodeće tržišne pozicije internet portala [origo] kao i u
akvizicijama kompanije ...... Telefonski saobraćaj i pretplata (minuti, SMS,
prepaid.
... usluga će pretplatniku privremeno isključiti odlazne pozive i ostale servise (
SMS, ... Davalac usluga se obavezuje da preko posebne web stranice na svom ...
1 ... 62 63 64 65 66 ... 143
webmax