• Privatni korisnici
  • Poslovni korisnici
  • O Kompaniji

Rezultati pretraživanja

IP: internet protokol (Internet Protocol). MPLS: (Multi ... korisnicima preko Usluge
za originaciju govornih poziva i SMS za Mobilnog virtuelnog mrežnog operatora
 ...
Telekom će na svojoj Internet stranici objaviti važeću verziju Referentne ponude
.... Telekom će omogućiti Uslugu originacije kratkih poruka (SMS) samo za IMSI ...
... podliježu uslovima korištenja o kojima se detalji mogu naći na sledećim
Internet stranicama: .... Technical realization of Short Message Service (SMS).
23.041.
postizanju i održavanju vodeće tržišne pozicije internet portala [origo] kao i u
akvizicijama kompanije ...... Telefonski saobraćaj i pretplata (minuti, SMS,
prepaid.
... usluga će pretplatniku privremeno isključiti odlazne pozive i ostale servise (
SMS, ... Davalac usluga se obavezuje da preko posebne web stranice na svom ...
1 ... 62 63 64 65 66 ... 157
webmax